125. výročie založenia Hasického zboru

Jún 1999 / Prečítané 2133 krát
  V tomto roku si dobrovoľní požiarnici pripomenú 125. výročie založenia Hasičského zboru v Pezinku.
     Aj keď sa už dnes, pri existencii profesionálnych požiarnych útvarov, poslanie dobrovoľnej požiarnej ochrany na Slovensku podstatne zmenilo, stále Zväz požiarnej ochrany zabezpečuje niektoré dôležité úlohy, najmä v oblasti prevencie, výchovy dorastu, ale aj pri likvidácii požiarov.
     U nás v Pezinku je činnosť, možno tiež z dôvodov sídla Okresného požiarneho útvaru, značne utlmená a pozostáva prevažne z výchovy a výcviku mladých požiarnikov.
     Pred 25 rokmi, pri storočnici založenia Hasičského zboru v Pezinku, boli u nás veľkolepé dvojdňové oslavy. V rámci nich sa uskutočnila mierová manifestácia, alegorický sprievod, ukážka zásahu požiarnikov starou a novou technikou, lotéria a hasičská veselica.

Ohodnoťte článok: