Najväčší obdiv vzbudili zachranári

Jún 1999 / Prečítané 1712 krát
 
    Koncom mája sa uskutočnilo na hrade Červený Kameň požiarno - taktické cvičenie za účasti profesionálnych požiarnych jednotiek OÚ Pezinok, Senec, Malacky, Mestského požiarneho zboru Bratislava a dobrovoľných jednotiek z Častej, Budmeríc a Šenkvíc.
    Námetom cvičenia boli imitácia požiaru hradnej rytierskej sály, likvidácia požiaru strechy a ukážky lezeckej záchrany s použitím klasických vákuových nosidiel, nosidiel typu Konk, ako aj evakuačnej záchrannej šatky EVA.
    Počas cvičenia sa u zasahujúcich požiarnikov sledovali prarametre - spotreba vzduchu v dýchacích prístrojoch, pulzové frekvencie, tep srdca a tlak krvi pri väčšej fyzickej i psychickej záťaži. Pri cvičení bola overená tiež súčinnosť medzi požiarnikmi navzájom a s orgánmi polície a rýchlou lekárskou záchrannou službou Bratislava.
    Úspešný priebeh cvičenia potvrdil skvelú pripravenosť našich požiarnikov aj na zložité záchranné akcie.

Ohodnoťte článok: