Zhovárame sa s predsedom Okresnej volebnej komisie Jozefom Šuranom

Jún 1999 / Prečítané 2153 krát

 • Ako hodnotíte priebeh volieb v našom okrese?
  V pezinskom okrese sa voľby konali v 41 volebných okrskoch. Ich priebeh bol bez rušivých javov, okrem jedného prípadu v obci Jablonec. Psychicky rozrušený občan tu pourážal členov volebnej komisie a postŕhal oznamy z vývesnej tabule. Nevhodné konanie dotyčného si vyžiadalo zákrok polície. V ostatných okrskoch prebehli voľby v pokojnej atmosfére. Občania volili prevažne v raňajších hodinách potom až navečer po 18. hodine.
 • Vykonávali ste kontroly aj priamo vo volebných miestnostiach?
  Členovia okresnej komisie vykonali kontroly v 30 volebných okrskoch. Vážnejšie nedostatky sme nezistili. V rámci kontroly priebehu volieb, nás navštívila členka Ústrednej volebnej komisie, ktorá bola s jestvujúcim stavom spokojná. V obci Vištuk bol na pracovnej návšteve zas pozorovateľ OBSE - k priebehu volieb nemal nijaké výhrady.
 • Kedy ste skončili sčítavanie hlasov?
  Prvé výsledky sme mali k dispozícii o 22.50 hod., teda päťdesiat minút po uzatvorení volebných miestností. Kompletné okresné výsledky boli o 01.50 hod. Bolo to aj vďaka tomu, že okrskové komisie nám zápisnice o výsledku volieb doručovali prevažne v poriadku, keď sa aj vyskytla drobná chyba, tú sme odstránili na mieste.
 • Ako sa pozeráte na jednodňové voľby?
  Zaznamenali sme názory niektorých občanov, že voľby by mali byť predsa len dvojdňové, ako to bolo dlhý čas u nás zvykom. Tohoto názoru sú aj viacerí členovia okrskových komisií, lebo, uznáte, ten 17-hodinový pobyt spolu so sčítavaním hlasov vo volebnej miestnosti je pre každého únavný.