Navštívili nás

Jún 1999 / Prečítané 2107 krát
21.5. zástupca primátora prijal absolventov gymnázia na záver ich štúdia
28.5. zástupca primátora sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení štu dentov Obchodnej akadémie
 8.6. rokoval primátor so zá stupcami Slovenskej správy ciest a OMV o riešení svetelnej križovatky a rekonštrukcii štátnej cesty II/502 v úseku Holubyho-Kollárova ul.
 9.6. konzultoval primátor s riaditeľom Daňového úradu možnosti umiestnenia do iných priestorov
 15.6. primátor rokoval s riaditeľom expozitúry PKB o možnej výstavbe novej pobočky
 15.6. primátor rokoval s dodávateľom technológie krytej plavárne firmou Marcoop
 15.6. primátor rokoval so záujemcami o kúpu hotela Grand
 18.6. prijal zástupca primátora účastníkov Behu mieru

Ohodnoťte článok: