Zasadanie mestského zastupiteľstva

Jún 1999 / Prečítané 2203 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa zišli 24. júna t. r. na svojom piatom zasadnutí, po ktorom budú nasledovať dvojmesačné prázdniny.
 
    V programe rokovania boli – návrh zmeny katastrálnych hraníc, vyhodnotenie koncepcie životného prostredia, novela VZN č. 8/96
 o cintorínoch, VZN o chove zvierat, návrh územnohospodárskych zásad pre územný plán centrálnej mestskej zóny a územného plánu
 zóny IBV Turie brehy, návrh funkčného využitia pozemku bývalého poľnohospodárskeho areálu na IBV (UNIGAL), vyhodnotenie súčasného stavu v reklame a výlepovej službe, návrhy výberových komisií, posúdenie dodávateľov podľa schváleného rozpočtu mesta a iné.
     Z dôvodu uzávierky čísla bližšie informácie o prerokúvaných problémoch prinesieme v budúcom čísle.

Ohodnoťte článok: