Spomienka

Máj 1999 / Prečítané 2038 krát
  Dňa 1. mája 1999 sme si s úctou pripomenuli 4. výročie úmrtia manžela a otca JAROSLAVA MIHALOVIČA. Tí, ktorí ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.
Manželka a deti

Ohodnoťte článok: