Výročné rokovanie JDS

Máj 1999 / Prečítané 1867 krát
   Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v Pezinku sa zišli 21. apríla na výročnej členskej schôdzi v Kultúrnom centre. Členská základňa JDS sa v r. 1988 rozrástla o ďalších 32 členov, čím sa rozšírila na 393 členov. VČS prišli pozdraviť zástupcovia Mesta - viceprimátor Oliver Solga a ved. odd. občianskych záležitostí Alžbeta Strapáková. Medzi hosťami bola tiež predsedníčka Okresného výboru JDS Mária Konečná.
     Správu o činnosti za Š. Pullmanovú, pre chorobu neprítomnú predniesla členka výboru Katarína Brtáňová. Správa obsahovala hodnotenie činnosti 9-členného výboru, ktorý pracoval podľa plánu práce na r. 1998. Výbor zabezpečil kúpeľnú liečbu pre päť členov, rekreácie so štátnou dotáciou pre 50 účastníkov cestou OÚ Pezinok v CK Satur, zájazd do Trenčína a Tr. Teplíc pre 80 členov, na ktorý finančne prispel MsÚ.
     V spolupráci s MsÚ zabezpečili, svojou účasťou, celomestské akcie - Deň matiek a Úcta k starším. Cestou pezinských klubov dôchodcov zorganizovali viaceré akcie napr. fašiangové posedenie  pri jedličke, rôzne prednášky, zájazdy na Moravu, termálne kúpaliská a i.
     JDS vyslovuje poďakovanie primátorovi I. Pesselovi, p. Strapákovej s kolektívom, riaditeľovi KC p. Féderovi s kolektívom a ved. klubov dôchodcov za pomoc pri práci, ktorú vykonávajú v prospech našich dôchodcov.
     Keďže doterajšia predsedníčka Š. Pullmannová požiadala zo zdravotných dôvodov o uvoľnenie, tejto funkcie sa ujala Eva Balážová.

Ohodnoťte článok: