Pútnický zájazd na Velehrad

Máj 1999 / Prečítané 2156 krát
  Mesiac máj, ktorý je aj mariánskym mesiacom , bol podnetom pre tunajšie Združenie kresťanských dôchodcov k zorganizovaniu pútnickeho zájazdu na Velehrad a Sv. Hostín, ktorý sa uskutočnil 8. mája t.r. Obidve tieto miesta sú nám veľmi známe a blízke. Na Velehrade pôsobili naši Vierozvestcovia Sv. Cyril a Sv. Metod v čase Veľkej Moravy, ktorej súčasťou boli aj naši predkovia. Sv. Hostín je miesto, kde sa v 13. storočí počas tatarského vpádu ukrývali nielen tamojší, ale i obyvatelia zo širokého okolia, ktorí si tu na prímluvu Pani Márie - Prostrednice, zachránili svoje životy. A práve na tomto mieste sa naši pútnici mali možnosť stretnúť s účastníkmi Medzinárodného misijného hnutia (MAITRI). Veľmi povzbudivé boli slová z úst predstaviteľov tohto misijného hnutia o zmysluplnom využívaní času v seniorskom veku. Všetky prosby na týchto miestach mali spoločný úmysel - ukončenie bojov v Juhoslávii.
Účastníci zájazdu aj týmto vyjadrujú svoju vďaku jeho organizátorovi, predsedovi ZKDi Vladimírovi Milkovi.

Ohodnoťte článok: