Okresný snem DÚ

Máj 1999 / Prečítané 1840 krát
    Okresná rada DÚ v Pezinku zvolala na 28.4. 1999 riadny Okresný snem DÚ okresu Pezinok, ktorý sa uskutočnil v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre. Snem svojim hlasovaním potvrdil na poste predsedu OR DÚ PhDr. Vladimíra Miškovského a do svojich orgánov ďalej zvolil na funkciu podpredsedu Ing. Jozefa Chynoranského a na funkciu tajomníka PaedDr. Katarínu Vladovú. V ďalšom programe, okrem iného prebehla voľba delegátov a náhradníkov na Republikový snem DÚ, ktorý sa uskutočnil dňa 22.5. 1999 v Banskej Bystrici. V diskusii sa prítomní vyjadrovali k aktuálnej politickej situácii nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci nášho okresu. Diskusia sa dotkla aj problémov komunálnej politiky s ohľadom na jednotlivé mestá a obce regiónu. Je potrebné aj na komunálnej úrovni presadzovať dôslednú pravicovú politiku postavenú na hodnotách liberalizmu a otvorenej spoločnosti vrátane spravodlivých ekonomických pravidiel, ako protiváhu rozmáhajúcemu sa ľavicovému klientelizmu.
    Za OR DÚ Pezinok
Mgr. Jozef Vlado

Ohodnoťte článok: