Príručka pre vystavovateľov

Máj 1999 / Prečítané 1869 krát
   Ministerstvo hospodárstva SR - sekcia cestovného ruchu spracovalo podľa publikácie Svetovej organizácie cestovného ruchu (WTO) z r. 1998 metodickú pomôcku Príručka pre vystavovateľov v cestovnom ruchu. Príručka je určená pre všetky úrovne vystavovateľov na dosiahnutie vyššieho efektu pri propagácii a predaji produktov cestovného ruchu na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch. Obsahuje odporučenia týkajúce sa správneho výberu veľtrhu, výberu parnerov, zostavenia rozpočtu, efektívnej propagácie a pod.
    Príručka je pre záujemcov k dispozícii k nahliadnutiu počas úradných hodín na pracovisku Odboru regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov Okresného úradu v Pezinku na ul. M.R. Štefánika 15.

Ohodnoťte článok: