Poslanci o rozpočtoch

Máj 1999 / Prečítané 1824 krát
  Poslanci MsZ na svojom zasadnutí 21. mája schválili rozbor hospodárenia mesta na rok 1998 a novelu rozpočtu na rok 1999.
  V minulom roku boli plánované príjmy (124122 tis. Sk) prekročené o 15 317 000 Sk (plnenie na 112%), vo výdavkovej časti bol rozpočet (127 189 tis. Sk) prekročený o 9 179 tis. Sk (plnenie 107%). Prebytok hospodárenia za r. 1998 bol 7 097 tis. Sk. Účtovná uzávierka bola overená audítorom.
Na rok 1999 sú plánované príjmy 106 311 tis. Sk a výdavky 112 647 tis. Sk. Celkový deficit rozpočtu 6 336 tis. Sk bude krytý prebytkom hospodárenia z r. 1998.

Ohodnoťte článok: