Tomáš je po operácii

Apríl 1999 / Prečítané 1804 krát
TOMÁŠ ŠUSTEK, o ktorom sme viackrát písali, absolvoval 17. februára t.r. na Klinike transfuziológie a hematológie na Partizánskej ulici v Tomáš ŠustekBratislave náročnú operáciu  -  transplantáciu kostnej drene. Darcom bol občan Českej republiky. Po úspešnej operácii čaká ešte Tomáša ročná rekonvalescencia.

LIST MATKY

    Ubehol takmer rok odo dňa, keď nám lekári povedali, že môj syn Tomáš má ťažkú chorobu - leukémiu.
    Strašné slovo, ktorého sa ľakajú všetci v predstave, že by to mohlo postihnúť aj ich. Áno, to slovo sa ťažko vyslovuje a ešte ťažšie si ho berie na zreteľ človek, ktorého sa to bezprostredne týka. Mňa, ako matku, ktorá ho vychovala až k prahu dospelosti, tento holý fakt tvrdej reality prekvapil nepripravenú prijať to ako ortieľ vyrieknutý osudom - Damoklov meč visiaci nad našimi hlavami. Ako to prijal môj syn, ktorého sa to týkalo najviac? S údivom, s nepochopením, ktoré postupne prerastalo do zúfalého stavu psychiky. Človek je však od prírody zvyknutý bojovať, postaviť sa osudu a nedať sa. Tak sa náš život jedným okamihom zmenil a každý nastávajúci deň bol pre nás bojom o prežitie. Nádej sa striedala s beznádejou.
    Uvedomili sme si, že sami ten boj nezvládneme. Rozhodli sme sa osloviť všetkých ľudí a poprosiť ich o pomoc. Veľmi si ctíme každého z Vás, ktorý nám pomohol. Verte, že Vás bolo veľa, menovite sa to nedá vyriecť v tomto liste, boli to stovky ľudí - z nášho mesta Pezinok, zo všetkých končín Slovenska i zo zahraničia. A bol tu i ten vzácny človek, ktorý daroval to najcennejšie - kostnú dreň.
    Nenachádzame vhodné slová, ako by sme Vám poďakovali za to, že sa podarilo náš spoločný boj vybojovať, pretože všetci, ktorí ste pomohli finančne, darovaním krvi, i dobrým slovom účasti, pomáhali ste nám každý deň. Máme vo veľkej úcte všetky listy, ktoré nám pomohli toto peklo prežiť. Ďakujeme všetkým, ktorí nás oslovili i cez telefón, na ulici pri náhodnom stretnutí a tým, ktorí obetovali svoj voľný čas a zúčastnili sa i osobne svojou pomocou.
    Zároveň si uvedomujeme i to, že Tomáš nie je jediným človekom, ktorý musel pocítiť takýto tvrdý úder od života. Každý z nás potrebuje občas pomoc druhého, na to nesmieme nikto z nás zabúdať.
    Prajeme Vám všetkým, aby ste vždy stretli dobrých ľudí, ak budete potrebovať pomoc, aby ste nikdy nezostali sami so svojim trápením.
    Dnes už veríme, že to nebolo daromné snaženie a Tomáš svoj boj dovedie k víťazstvu.
Katarína Šusteková s rodinou

Ohodnoťte článok: