Vyzdvihnite si výhry

Apríl 1999 / Prečítané 1716 krát
    Komunitné združenie Sami sebe ďakuje všetkým priaznivcom , ktorí sa zapojili do nedávnej propagačnej akcie. Všetky vyplnené a doručené korešpondenčné lístty boli zaradené do žrebovania.

    Zverejňujeme mená výhercov: 
výhry po 1000 Sk :
  J. Kotes, RNDr. J. Riman,CSc., M. Szabo,
ceny od sponzorov Mesta Pezinok, PETMASU a ASO s.r.o. získali:
Ing. M. Mráz, O. Hajko, L. Valček, J. Šindler, M. Gajdošová, M. Maťusová, T. Pritz, H. Kubík, Z. Jendřejková, MUDr. E. Žigová, M. Strížová, E. Balážová, E. Šilhárová, L. Pavlovičová, Ing. A. Kamanová, Ing. P. Boriš, J. Novák, Ľ. Kalivodová, J. Tajbošová, Ľ. Čeman, T. Sroková, P. Guštafík, J. Hacaj.

    Výhercom srdečne blahoželáme a pozývame ich do kancelárie združenia na Radničnom nám. 7, aby si výhri osobne prevzali.
Ľ. Macedo, výkonná riaditeľka

Ohodnoťte článok: