Kedy bude chodník na Bratislavskej ulici?

Apríl 1999 / Prečítané 1699 krát
  V Pezinčanovi sa píše, čo všetko sa v našom meste porobilo. Súhlasím, že sa toho urobilo naozaj dosť, ale mrzí ma, že sa zabúda na Bratislavskú ulicu. Pritom je to ulica s hlavným dopravným ťahom. Na pravej strane ulice sú vyasfaltované chodníky, ale na ľavej to tak nie je. Keď prší, na nespevnenom, nerovnom teréne sa vytvárajú veľké kaluže vody. Údajne táto ľavá strana ulice mala byť zbúraná, z toho však zišlo. Už pätnásť rokov tu máme plyn, ale chodník nám chýba. Ľudia, ktorí tu bývajú, i tí, ktorí chodia tadeto pešo do práce alebo do školy (a neprechádza ich tu málo), sú z tohto stavu roztrpčení. Chceli by sme, aby ste v Pezinčanovi oznámili, čo sa s tým mieni robiť.
STANOVISKO MsÚ:     Situácia na Bratislavskej ulici je nám dobre známa, vieme preto pochopiť nespokojnosť občanov. Žiaľ, návrh budovania chodníka na ľavej strane pri schvaľovaní rozpočtu v minulom a ani v tomto roku neprešiel. Boli uprednostnené akcie ako mestská komunikácia na sídlisku Sever a chodník na Malackej ulici. Predpokladáme, že náklady na chodník na Bratislavskej ulici budú cca 1mil. Sk, nie je to, pri oklieštenom rozpočte, malá suma. Pri priaznivej situácii by však k realizácii spomínaného chodníka mohlo prísť v budúcom roku, keď návrh prejde v mestskom zastupiteľstve.
Ing. Juraj Bakalár
ved.odd. výstavby MsÚ

Ohodnoťte článok: