Oznam

Apríl 1999 / Prečítané 1684 krát
  Riaditeľstvo ZŠ Pezinok, Orešie oznamuje rodičom druhákov, že v školskom roku 1999/2000 otvára triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od 3. ročníka a nemeckého jazyka od 7. ročníka. Prihlášky treba zaslať na riaditeľstvo školy do 15. mája 1999.
Škola má dlhoročnú tradíciu s výučbou týchto jazykov, jej žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky v prijímacích poho-voroch na bilingválne typy gymnázií a iné výberové školy.

Ohodnoťte článok: