AD: KTO SA NÁS ZASTANE?

Apríl 1999 / Prečítané 1583 krát
    Od 1.1. 1999 zvýšila naša spoločnosť ceny za požívanie služieb káblovej televízie v TKR Pezinok na výšku 255 Sk za ponuku KLASIK a na 89 Sk za ponuku ŠTANDARD, všetko vrátane 23% DPH. Úplne chápem rozhorčenie pisateľa článku už aj preto, že list, ktorým sme oznamovali dôvody zvýšenia, bol z našej strany neštastne formulovaný. Hlavným dôvodom zvýšenia ceny bolo započítanie plnej výšky odpisov z investičného majetku, ktorý naša spoločnosť investovala v meste a dosiahnutie primeraného zisku rozvodu po štyroch rokoch dosahovanej straty. Celková výška investície do TKR predstavuje sumu 24 769759 Sk, bola financovaná výlučne z prostriedkov akcionára a má stanovenú ekonomickú návratnosť. Do konca roku 1998 bola v cene započítaná len časť odpisov, čo bolo logické vzhľadom na postup výstavby. Nie je správne obviňovať Mesto z benevolentnosti. Vzhľadom na to, že sa finančne nepodieľalo na investícii, sú jeho možnosti ovplyvňovania ceny obmedzené.
    Porovnanie dvoch televíznych káblových rozvodov s takým rozdielnym počtom účastníkov nie je správne. Ak napríklad cena hlavnej stanice v Bratislave sa rozpočíta medzi 140 000 účastníkov, v Pezinku sa rozpočíta medzi 4000 účastníkov, zakáblovanie obytného domu s 18 bytmi v Bratislave a s 32 bytmi v Pezinku, sú obrovské rozdiely.
    Nepatrí sa mi porovnávať ceny služieb v týchto rozvodoch. Isté však je, že naša spoločnosť za používanie programov platí všetky príslušné poplatky majiteľom práv, čo bolo podmienkou výberu prevádzkovateľa TKR v Pezinku, naproti tomu spoločnosť SKT, podľa vyjadrenia majiteľov práv, túto povinnosť neplní. Preto ani v Bratislave nie sú také programy ako sú v Pezinku.
Ing. Robert Ťavoda
Výkon. riad. a.s. Kabel Plus
Bratislava

Ohodnoťte článok: