Odvody brancov

Apríl 1999 / Prečítané 1884 krát
    V súlade s príslušnými ustanoveniami §12 zákona č. 351/1997 Z.z. Branný zákon budú v termíne od 24. 5. 1999 do 16.6. 1999 vykonané pravidelné odvody brancov ročníka narodenia 1981 a starších, ktorí sa doposiaľ odvodu nepodrobili, v priestoroch Zámku, adresa: Mladoboleslavská 5, Pezinok.
    Vyhlášky náčelníka okresnej vojenskej správy o vykonaní pravidelného odvodu budú vyvesené v jednotlivých obciach a mestách okresu Pezinok, na miestnych úradoch, mestských úradoch a okresnom úrade. Prípadné nejasnosti, problémy je možné riešiť osobne na Okresnej vojenskej správe Pezinok, Komen-ského 29, pri futbalovom štadióne alebo telefonicky na č.tel. 442000.
plk.Ing. Dušan Juhás

Ohodnoťte článok: