Deň plný žltých kvetov

Apríl 1999 / Prečítané 1680 krát
 
    V piatok 26. marca sa konal Deň narcisov, ktorý organizovala Liga proti rakovine SR. Dobrovoľníci v ten deň rozdávali informačné materiály Ligy proti rakovine a každého, kto prejavil sympatiu a podporu, prípadne prispel finančne tejto organizácii, obdarovali narcisom. Zámerom akcie bolo vzbudiť záujem verejnosti a informovať ju o prevencii liečby onkologických ochorení, ale aj získať morálnu a finančnú podporu obyvateľov Slovenska.
    Veľa ľudí sa zapojilo do tejto akcie aj v našom meste, kde bol Deň narcisov prvýkrát. Organizátori z Klubu Venuša, pod vedením predsedníčky Heleny Ondrejíčkovej, zabezpečili cestou riaditeľov Gymnázia a Obchodnej akadémie v Pezinku študentov, ktorí rozdávali informačné materiály a vyberali finančné dary. V okrese Pezinok sa vyzbierala suma vyše 68 tisíc korún, z toho 30% išlo na účet Ligy proti rakovine a 70% na účet detskej onkológie. Finančne prispeli: občania Pezinka sumou 33 520 Sk, občania Sv. Jura 4 207, Rímsko-kat. úrad Pezinok 1 000, Ev. a.v. cirkevný zbor Pezinok 1 417, Gymnázium Modra 5 250, Štefanová + ZŠ Budmerice 8 400, Vinosady 3 800, Viničné 3 480, ZŠ Šenkvice 3 850, Častá 2 156, Ubytovňa MDF 1 000.
Pezinskí študenti ponúkajú okoloidúcim občanom informačné materiály
   Žiaci základných škôl Fándlyho a Holubyho namaľovali krásne obrázky s tematikou boja proti rakovine. Počas dňa narcisov tieto kresby zdobili priestory Mestskej knižnice, kde pani riaditeľka so svojími pracovníčkami inštalovali výstavku.
    O zhodnotenie celej akcie sme požiadali Helenu Ondrejíčkovú, predsedníčku klubu Venuša: "Bola to prvá akcia tohto druhu v našom okrese a myslím si, že dopadla veľmi dobre. Časť finančných prostriedkov, ktorá bola poukázaná na účet Ligy proti rakovine, bude slúžiť na propagáciu a šírenie osvety o tejto zákernej chorobe. Druhá časť, poukázaná na účet detskej onkológie, bude slúžiť priamo v nemocnici na liečbu onkologicky chorých detí. Nech ľudí, ktorí na tento účel prispeli, hreje myšlienka, že pomohli v boji proti zákernej chorobe, akou  rakovina je. Na záver by som chcela poďakovať primátorovi Pezinka, za podporu tohto projektu, miestnej televízii, rozhlasu a časopisu Pezinčan za propagáciu, pracovníčkam soc. odboru MsÚ a OkÚ Pezinok, Komunitnému združeniu Sami - sebe, ktorí zabezpečili akciu po finančnej stránke. Poďakovanie patrí kvetinárstvu p. Bolgáčovej na Holubyho ul., manž. Ďurčekovým a p. Slimákovej z Bratislavskej ulice, p. Skovajsovej z Vajanského ul. i ďalším nemenovaným darcom kvetov. Zo srdca ďakujem všetkým spoluorganizátorom i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom organizačne pomohli alebo finančne prispeli."

Ohodnoťte článok: