Nová služba pošty

Marec 1999 / Prečítané 2116 krát
   Slovenská pošta prišla 1.11. 1998 s ponukou novej služby - Poštovné peňažné poukazy E. Pokiaľ ste doteraz podávali poukážky typu "B", ponúkame Vám možnosť využívania tejto novej služby na našich poštách Pezinok 1 a Pezinok 4.
Aké sú výhody tohto nového produktu?
- môžu byť adresované do všetkých miest a obcí v SR
- je možné nimi poukazovať neobmedzené sumy
- podávateľ odovzdá pošte údaje o platbách v elektronickej forme (na diskete)
- tlač poukazov s kompletnými údajmi zabezpečuje pošta
- podávateľ si môže určiť obdobia platnosti poukazov (min. 15 a max. 30 dní)
- úhrnnú sumu nevyplatených poukazov pošta poukáže späť na účet podávateľa.
K poukazom E pošta poskytuje ďalši služby:
- výplatu do vlastných rúk adresáta
- zaručenú dobu dodania (dodanie najneskôr na druhý deň po dni podania).

Podrobnejšie informácie o tejto službe Vám poskytneme na tel. č. 07/64367544 a 07/6436705.

Ohodnoťte článok: