Pamätná medaila Jánovi Dubovskému

Marec 1999 / Prečítané 2574 krát
   Na sklonku minulého roku obdržal PhDr. Ján Milan Dubovský Pamätnú medailu Štefana Moyzesa za celoživotné dielo v oblasti výskumu slovenských dejín a prekladateľskú činnosť z latinského jazyka. Odovzdal mu ju predseda Matice slovenskej Jozef Markuš.
J. Dubovský je našim čitateľom dobre známy. Je dlhoročným členom redakčnej rady Pezinčana a autorom množstva obsiahlejších článkov, ktoré sme uverejňovali v rubrike Dejiny mesta. Spolu s Dr. Jurajom Žudelom je aj autorom publikácie Dejiny Pezinka (1982) a samostatnej monografie Peripetie slobody (Pezinská čítanka), ktorá vyšla v r. 1997.
    V tomto roku J.Dubovský oslavuje vzácne pracovné jubileum - štyridsaťročné pôsobenie vo funkcii riaditeľa Štátneho okresného archívu pre okresy Pezinok, Malacky a Senec, so sídlom v Modre. Je členom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a členom Historického odboru Matice slovenskej.
Pred novembrom 1989 spolupracoval na samostatnom vydávaní podkladov a komentárov náboženskej literatúry. Výslednicou jeho záujmu o dejiny cirkvi v období totality je monografia Akcia kláštory. 300-stránkovú knihu vydala Matica slovenská v r. 1998. Je to prvá práca J.Dubovského, týkajúca sa celoslovenských dejín.

Ohodnoťte článok: