Činnosť dôchodcov v Grinave

Marec 1999 / Prečítané 2111 krát
    Výbor klubu dôchodcov v Grinave zameriava svoju činnosť na aktívny styk s členskou základňou. Vytvára podmienky na dobré medziľudské vzťahy, organizuje besedy a posedenia pri príležitosti rôznych výročí a sviatkov. Organizuje účasť na kultúrnych podujatiach, poznávacích zájazdoch u nás i v zahraničí. Začiatkom minulého roka výbor vytýčil hlavné smery činnosti klubu na rok 1998. V priebehu roka sme uskutočnili stretnutie členov spojené s posedením s jubilantami. Vydarené bolo tiež fašiangové posedenie, ktorého sa zúčastnilo 70 členov. Takmer každý mesiac sme organizovali zájazdy na kúpanie do termálnych kúpalísk, ale aj za poznaním do turistických miest. V júli sme navštívili hrad Buchlov, Velehrad a Luhačovice v Českej republike. V auguste naše cesty viedli po trase Banská Bystrica, Dobš. ľadová jaskyňa, Poprad, Tatry, Oravský Podzámok, Topoľčany a Piešťany.
    Záujem našich členov vzbudila prednáška MUDr. Dobrovodu na tému "Kĺbové bolesti, nespavosť a stravovanie v staršom veku". Deň matiek sme si uctili na spoločnom posedení. V pestrom kultúrnom programe vystúpili deti z materských škôl, základných škôl a dychová hudba Grinavanka. Členovia DH prišli medzi náš ešte raz, keď sme organizovali posedenie pri dychovke.
    V mesiaci októbri sme pripravili oslavy v rámci akcie "úcta k staším". Bohatú celoročnú činnosť sme zavŕšili v decembri stretnutím pri vianočnom stromčeku. Opäť prišli medzi nás deti z Orešia, ktoré sa predstavili s hodnotným kultúrnym programom.
Rudolf Čechovič

Ohodnoťte článok: