Spolupráca pri kontrolách

Marec 1999 / Prečítané 2038 krát
    Pri hodnotení kontrolnej činnosti NÚP Okresný úrad práce Pezinok, oddelenie kontroly a sťažností za rok 1998 a vypracovaní plánu kontrol na rok 1999, oceňujeme dôležitú skutočnosť a to praktickú a úspešnú spoluprácu s orgánmi štátnej správy a samosprávy na území mesta Pezinok v oblasti výkonu kontroly. Táto spolupráca má rôzne formy - od telefonickej, cez písomnú až po osobnú a jej plody zreteľne vidieť nielen vo zvyšujúcom sa počte spoločných kontrolných akcií, ale aj v skvalitnení vzájomných medziľudských vzťahov.
    Vyslovujem presvedčenie, že budeme vo vyššie uvedených intenciách spolupracovať aj po celý rok 1999.
JUDr. Ida Konopová
vedúca odd. kontroly a sťažností
NÚP OÚP Pezinok