Kto sa nás zastane?

Marec 1999 / Prečítané 2099 krát
   Väčšina Pezinčanov, najmä dôchodcov, vyjadruje nespokojnosť so zvyšovaním poplatkov za káblovú televíziu. Veď, do konca marca minulého roku bol mesačný poplatok za rozšírený program 158 Sk, od apríla už 180 Sk a od 1.januára 1999 až 255 Sk. Takáto prax svedčí o nie najlepšej kvalite hospodárskeho vedenia spoločnosti Kábel plus v Bratislave. Ale takisto o benevolentnosti mesta Pezinok, ako zmluvného partnera, ktoré by malo žiadať od spoločnosti Kabel plus analýzu nákladov, posúdiť ju odborníkmi a nepovoliť dodávateľovi signálu narábať s cenami kedy sa mu zachce a kedy mu to vyhovuje.
  Ako je možné, že firma Systém káblovej televízie (SKT) v Bratislave má výhodnejšie ceny. Odberatelia od 1. januára 1999 tu mesačne platia: pri štvrťročnej úhrade poukážkou 162 Sk, polročnej 151 Sk a ročnej 145 Sk. Pezinčania zaplatia ročne za rozšírený program 3.060 Sk a Bratislavčania, podľa formy platenia, 1944 Sk, 1884 alebo 1740 Sk.
    Zastupiteľský orgán mesta by sa mal uvedenou situáciou vážne zaoberať a mal by sa obyvateľov zastať. Bolo by dobré na stránkach Pezinčana, ale aj v mestskej televízii, zorganizovať k uvedenej problematike besedy.
K príspevku čitateľa
  
   Množiace sa pripomienky občanov k neúmernému zvyšovaniu poplatkov za káblovú televíziu nie sú mestu Pezinok ľahostajné. Týmto problémom sa zaoberalo na svojom februárovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo. Prítomný riaditeľ firmy KABEL PLUS p. Ťavoda bol vyzvaný, aby podal k tejto veci vysvetlenie. Mesto nasledne vyvolalo ďalšie rokovanie, ktoré sa však pre chorobu p. Ťavodu neuskutočnilo. Informáciu o probléme zvyšovania poplatkov za káblovú televíziu priniesla mestká televízia. Aj redakcia Pezinčana požiadala firmu KABEL PLUS o stanovisko k článku nášho čitateľa, ktoré po obdržaní uverejníme.

Ohodnoťte článok: