Stretnutia poslancov s občanmi

Marec 1999 / Prečítané 2058 krát

Ako sme informovali vo februárovom čísle nášho časopisu, v apríli začne fungovať kancelária poslancov v priestoroch Mestského úradu na Radničnom námestí č. 7, I. poschodie, č.d. 5, vždy v čase od 16,00 do 18,00 hod.
Pre stretnutia s občanmi je pripravený nasledovný režim:

  • prvý pondelok v mesiaci - poslanecký deň poslancov 1. a 2. volebného obvodu
  • druhý pondelok v mesiaci - pre poslancov 3. a 4. volebného obvodu
  • tretí pondelok v mesiaci - pre poslancov 5. a 6. volebného obvodu
  • štvrtý pondelok v mesiaci - pre poslancov 7. volebného obvodu
poslanci tohto volebného obvodu v Grinave majú na stretnutia s občanmi v tomto čase vyhradený priestor v Klube dôchodcov na Štúrovej ul. v Grinave.
V uvedených dňoch sa môžu občania obrátiť na poslancov Mestského zastupiteľstva so svojimi podnetmi, či konzultovať s nimi rôzne problémy a hľadať možnosti ich riešenia.
E.L.

Ohodnoťte článok: