Ako požiadať o využitie verejného priestranstva?

Marec 1999 / Prečítané 2121 krát
  Na jar a v lete sa častejšie ako inokedy občania venujú údržbe svojich rodinných domov, prípadne realizujú výstavbu, či prestavbu nových príbytkov, ktorá býva často spojená aj s využitím verejného priestranstva.
     V prípade, že sa niekto rozhodne pre výstavbu nového domu alebo rekonštrukciu starého, stavbu realizuje v súlade so stavebným povolením, a pri začatí prác zistí, že na uloženie stavebného materiálu mu nepostačuje jeho vlastný pozemok, môže sa obrátiť so žiadosťou o využitie verejného priestranstva na Mestský úrad, oddelenie životného prostredia. V žiadosti je potrebné uviesť miesto uloženia stavebného materiálu (+ nákres situácie), výmeru v m2 a dobu, na ktorú by malo byť zabraté verejné priestranstvo.
     Užívanie verejného priestranstva podlieha spoplatneniu podľa VZN MSZ č. 14/98 o poplatkoch a výška poplatku za využívanie verejného priestranstva na uskladnenie stavebného materiálu je 20,- Sk za m2/rok. Krátkodobé skládky, ktoré užívateľ odstráni do 48 hodín, nepodiehajú poplatku. Nepovolené užívanie verejného priestranstva sa postihuje zvýšenou sadzbolu 10,- Sk za m2 a deň.

Ohodnoťte článok: