Vedúci odborov OkÚ

Marec 1999 / Prečítané 2190 krát
   Na základe výberového konania, ktoré vyhlásil prednosta Okresného úradu v Pezinku, boli 2. marca t. r. uvedení do funkcií títo noví vedúci odborov OÚ:
 Ing. Anna Súkenníková, odbor životného prostredia
 Mgr. Igor Nosko, odbor školstva a kultúry
 Ing. Anna Svrčková, odbor pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
 Mgr. Mária Ivicová, odbor sociálnych vecí
 JUDr. Dušan Kušnier, odbor všeobecnej vnútornej správy
 Ing. Svetozár Kováč, katastrálny odbor

Ohodnoťte článok: