Kontakty

Marec 1999 / Prečítané 2633 krát

Navštívili nás

22.2. prijal primátor zástupcov Klubu dôchodcov v Grinave
22.2. prijal primátor p. Rybákovú z obchodnej kancelárie Prvej stavebnej sporiteľne v Pezinku ohľadne možností prezentácie tejto inštitúcie v Pezinku
22.2. navštívil primátora riaditeľ Rudných baní p. Václav v súvislosti s pokračovaním sanácie lomu Rudných baní
22.2. konzultoval s primátorom o niektorých projektoch zástupca komunitného združenia Sami-Sebe
23.2. primátor rokoval s členmi organizačného výboru festivalu Cibulák
24.2. zástupca primátora konzultoval s pracovníkmi Slovenskej národnej galérie možnosti spolupráce pri prezentácii Galérie insitného umenia v Pezinku
1.3. navštívil primátora riaditeľ Slovenskej správy ciest Ing. Štoffa
1.3. rokoval primátor so zástupcom firmy Jonson Consul p. Strýčkom vo veci riešenia otázok tepelného hospodárstva mesta
2.3. ďalšie stretnutie u primátora so zástupcami organizačného výboru divadelného festivalu Cibulák
3.3. zástupca primátora prijal zástupcu primátora zo Senca a šéfredaktorku časopisu Senčan s cieľom výmeny skúseností
5.3. konzultoval s primátorom p. Mács z firmy Anec Tel možnosti participácie mesta na spoločenskoprezentačnom projekte firmy v Pezinku
5.3. na pôde mesta viedol primátor zasadnutie Združenia mest a obcí malokarpatského regiónu
9.3. p. Biskupič (SLOVES) - kontrola dodržiavania BOZP na MsÚ
12.3. sa na pôde mesta uskutočnilo pracovné rokovanie so správcami cintorínov, duchovnými a poskytovateľmi pohrebných služieb v záujme koordinácie   vybavovania pohrebných obradov
15.3. prijal primátor nových obyvateľov Pezinka
15.3. prednosta MsÚ sa zúčastnil rokovania s p. Antalovou, poverenou vypracovaním posudku na hodnotenie zamýšlaného projektu Nová jama, spaľovňa spolu s Ing. Pavlovičom (Občianska iniciatíva) a Ing. Súkenníkovou ( VOŽP OkÚ)
15.3. sa na pôde MsÚ uskutočnilo rokovanie so zástupcami Poľovného združenia Leštiny v súvislosti s prípravou hodnotiacej správy pre MsZ
16.3. prijal zástupca primátora delegáciu družobnej školy pezinského gymnázia z Wiener Neustadtu z Rakúska
16.3. prednosta MsÚ prijal redaktora víkendovej prílohy Slovenská republika - téma problémy s odpadom
17.3. p. Biskupič (SLOVES) - vyhodnotenie kontroly BOZP na MsÚ
17.3. konzultoval u primátora syn E. Suchoňa možnosti participácie mesta na uchovaní hudobného diela tohto slávneho pezinského rodáka
17.3. sa zúčastnil primátor so zástupcom záverečného stretnutia s členmi redakčnej rady a dopisovateľmi časopisu Pezinčan pri príležitosti nástupu nového šéfredaktora
18.3. sa zúčastnil primátor na zasadnutí Klubu podnikateľov
19.3. sa uskutočnilo u primátora ďalšie pracovné stretnutie s členmi organizačného výboru divadelného festivalu Cibulák
19.3. prijal primátor zástupcov samosprávy Piešťan na čele s primátorom Ing. J. Csontosom, s cieľom výmeny skúseností
19.3. vedúcu oddelenia životného prostredia navštívili zástupcovia samosprávy z Trnavy ohľadne získavania skúsenosti so sepaovaným zberom
19.3. prijal zástupca primátora jubilantov z radov dôchodcov
 

Ohodnoťte článok: