Pezinkí odbojári bilancovali

Február 1999 / Prečítané 1602 krát
   Dňa 24.januára sa uskutočnila hodnotiaca výročná členská schôdza Mestskej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov s bohatým programom. Na úvod prítomní zadržali jednu minútu ticha za zosnulých členov. Prítomní zhodnotili udalosti v zahraničí i u nás počas uplynulého roka a tiež činnosť organizácie aj spoluprácu s mestským a okresným úradom, ako aj s politickými organizáciami. Tajomníčka pani Markeová vo svojom hodnotení vyzdvihla dobrú a obetavú činnosť všetkých členov organizácie a najmä účasť na výborových a členských schôdzach. Medzi iným privítala predsedu Vojenských dôchodcov Rafaela Baláža a vyzdvihla veľmi dobrú spoluprácu s vojenským útvarom. Spolupráca spočíva najmä pri oslavách a podujatiach zabezpečením čestnej stráže pri pomníkoch pri kladení vencov. Ďalej veľmi kladne hodnotila, že výbor Vojenských dôchodcov pozval na ich výročnú členskú schôdzu vo VÚ 5949 v Pezinku aj predsedu Ústredného výboru ZPB genmjr. Pitnera, funkcionárov KV a OV ZPB. Pri tejto príležitosti genmjr. Pitner poďakoval veleniu VÚ a predsedovi Vojenských dôchodcov pánovi Balážovi za dobrú spoluprácu a odovzdal im pamätné medajly.
    V ďalšom bode predseda Ing. Šušoľ požiadal predsedu historicko-dokumentačnej komisie p. Hičku o hodnotenie. P. Hičko kladne hodnotil celý kolektív a členov výboru, najmä účasť na schôdzach, pri kladení vencov k pomníkom, skrášľovanie okolia pomníkov a pod. P.Hičko často píše o práci ZO ZPB do Bojovníka, Pezinčana a iných časopisov. Podobne uverejňuje príspevky aj pani Markeová. Predseda pochválil prácu kronikára pána Poláka za vedenie kroniku organizácie, ktorá zostane pre nasledovníkov. Po prečítaní stavu pokladene pokladníkom Jánom Cabanom, bol schválený plán práce na lrok 1999.
    V diskusii vystúpil p. Lukačovič s príspevkom o odškodňovaní za pobyt v koncentračných táboroch. Ďalej pán Baláž v príspevku spomínal , ako počas aktívnej služby viedol vojakov k úcte k SNP a odbojárom. Nakoniec p. Hičko odovzdal pamätné medajly.
Michal Hičk

Ohodnoťte článok: