POĎAKOVANIE

Február 1999 / Prečítané 1788 krát
Dňa 6. Januára 1999 nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a dobrý človek Ing. Milan Matis. Ďakujeme všetkým, ktorí ho odprevadili na poslednej ceste, za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina