SPOMÍNAME SI

Február 1999 / Prečítané 1798 krát
Dňa 10. marca 1999 uplynie rok, čo navždy utíchlo šľachetné srdce JUDr. Václava Zajfrta, otca, krstného otca, strýka, svokra a manžela.
Spoluobčania, ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
 
Naši jubilanti

60 roční

Štefan Holan 3.2. Mária Kinderová 19.2.
Ján Fraňo 7.2. Božena Mrkevčíková 22.2.
Jozefa Valachovičová 8.2. Štefánia Kerkešová 24.2.
Ján Kraus 8.2. Jozef Liška 24.2.
Drahoslava Noskovičová 9.2. Kamil Horínek 25.2.
Emil Červenka 10.2. Kamil Horínek 25.2.
Alexander Tešovič 11.2. Viola Dvorská 25.2.
Elena Filková 14.2. Marta Leschingerová 27.2.
Elena Skovajsová 16.2.

70 roční

Jozefína Šipošová 16.2. Jozef Tahotný 18.2.
Jaroslava Súkeníková 17.2. Mária Borišová 23.2.
Jozefa Slimáková 18.2. Sidónia Demovičová 25.2.
Mária Hrdličková 18.2.

80 roční

Ján Neupauer 1.2. Hermína Kernová   10.2.
Agneša Balážová 2.2. Juliana Kačáková 21.2.
 

Ohodnoťte článok: