TV Pezinok členom LOTOSu

Február 1999 / Prečítané 1720 krát
    Televízia Pezinok sa stala členom spolku lokálnych staníc Slovenska známym pod skratkou LOTOS. Tieto stanice, ktoré v posledných rokoch vznikajú v rôznych mestách a regiónoch Slovenska, spĺňajú informačnú službu pre divákov o dianí, ktoré nemapuje celoštátna televízia. Vysielanie lokálnych televíznych staníc je úzko späté z územím, ktoré pokrýva svojím záberom. LOTOS si ako hlavnú úlohu vytýčil predovšetkým presadzovanie nezávislého šírenia informácií, nezávislého vysielania a rozvoj duálneho televízneho vysielania na lokálnej úrovni.
    TV Pezinok je v poradí 27. členom tohoto spolku. LOTOS má sídlo v Martine a v dňoch 5.-7.2. 1999 zorganizoval pre svojich členov I. ročník prehliadky tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska spojenej s pracovným "workshopom".
    Naša TV Pezinok sa zúčastnila prehliadky s tromi príspevkami v kategóriách reklama, spravodajstvo a publicistika. Pracovníci mali možnosť zúčastniť sa pracovných workshopov na témy: osobnosti práce redaktora a kameramana v teréne a štúdiu, príprava redaktora, zásady tvorby textov, marketing, získavanie a tvorba reklamy, formy reklamy, súčasná mediálna legislatíva, autorské právo,súčasný mediálny zákon.
TV Pezinok chce svojou existenciou prispieť k lepšej vzájomnej informovanosti medzi obyvateľmi mesta, miestnou a štátnou správou, podávať informácie zo všetkých oblastí života v tomto meste a jeho okolí. Všetci diváci majú možnosť sami prispievať do jej vysielania aktuálnymi alebo zaujímavými informáciami a zaujímať stanovisko k diskutovaným témam. Televízia zároveň ponúka reklamný priestor podnikateľom na zviditeľnenie svojich obchodných aktivít v podobe televíznej inzercie a reklamy. Akékoľvek ponuky, pripomienky, návrhy nám telefonujte na čísle: 412950, 412957, 412958.
Ing. Oľga Bejdáková

Programovú štruktúru tvorí:

 1. PEZINSKÝ INFOTEXT - denne aktualizované informácie vzsielané od 00,00 hod. do 24,00 hod. V jednej textovej slučke, ktorá trvá 30-45 minút, sa diváci dozvedia množstvo zaujímavostí z diania v našom meste.
 2. TÝŽDEŇ V PEZINKU - magazín o dianí v Pezinku a okolí. Naše kamery sú všade tam, kde sa niečo deje. Premiéra každý piatok o 18,00 hod. reprízy:
  piatok 22,00 hod.
  pond. 9,00 h.,18,00 h.,22.00h.
  utorok 9,00 h.,18,00 h.,22,00h.
  streda 9,00 h.
 3. HODINOVKA - diskusná relácia so zaujímavými hosťami na zaujímavé témy. Premiéra každú stredu o 18,00 hod. reprízy:
  treda 22,00 h.
  štvrtok 9,00 h., 18,00 h., 22,00 h.
  piatok 9,00 h.
Na obrazovke TV Pezinok ....
… ste od začiatku roka mohli vidieť množstvo príspevkov, z ktorých vyberáme:
- Slávnostné zahájenie činnosti nového mestského zastupiteľstva.
- Úspech Malokarpatského regiónu na výstave cestovného ruchu SLOVAKIATOUR 1999.
- Možnosť štúdia na stredných školách, prijímacie pohovory
- téma, ktorá zaujíma asi každého rodiča. V Hodinovke boli našimi hosťami riaditelia pezinských stredných škôl.
- Chrípková epidémia zúri na celom Slovensku. V diskusnej relácii sme sa Vám spolu s odborníkmi snažili ponúknuť recept proti tejto chorobe.
- Nová skládka a spaľovňa v Pezinku?
- asi najdiskutovanejší problém dnešných dní. Pre tých, ktorí sa nezúčastnili verejného vypočutia v tejto veci, sme odvysielali hodinový zostrih.
- Predstavili sme Vám chrámový zbor AD UNA CORDA, detské divadlo PIKI a komunitné združeniea komunitné združenie
SAMI-SEBE.
- Plesová sezóna v plnom prúde
- príspevky z rôznych plesov mali jedno spoločné - chuť zabaviť sa.
- Milan Markovič v Pezinku
, exkluzívny rozhovor.
- Nešťasie na železničnej stanici s tragickým koncom.

- Fanúšikom basketbalu asi nemusíme pripomínať, že reportáže zo zápasov nášho tímu sú neoddeliteľnou súčasťou našich relácií.
Peter Bittner