Pozvánka na vychádzku

Február 1999 / Prečítané 1682 krát
   Po zimnej prestávke pokračuje cyklus prechádzok po pamätihodnostiach Pezinka. Najbližšia a prvá tohtoročná sa uskutoční vo štvrtok 4. marca. Jej cieľom budú obidva grinavské kostoly. Zraz je o 15 hod. pred evanjelickým kostolom v Grinave. Pre tých, ktorí pocestujú z Pezinka, odporúčame autobusové spojenie s odchodom o 14,40 hod. Z Radničného námestia. Bližšie informácie možno získať o organizátora podujatia na MsÚ v Pezinku, č.d. 6, telef.: 41 20 14. E.L.