Nové prospekty

Február 1999 / Prečítané 1693 krát

  Pre lepšiu informovanosť občanov i návštevníkov vydalo Mesto Pezinok v decembri 3 propagačné materiály

  • Farebný prospekt PEZINOK, tzv. upútavkový, ktorý obsahuje základné charakteristiky mesta z oblasti histórie, kultúry a cestovného ruchu. Autorom ilustračných fotografií je Ján Štrba. Materiál je vhodný zdroj informácií pre prvý kontakt s mestom. Je určený hlavne návštevníkom, ktorí zavítajú do Pezinka alebo pri predstavovaní mesta, z ktorého pochádzame pri rôznych príležitostiach (napr. pri písomnom kontakte, vycestovaní pezinčanov a pod.). Sprievodný text je spracovaný v 3 mutáciách (okrem slovenčiny i v nemčine a angličtine).
  • Kalendár podujatí na rok 1999 obsahuje chronologicky usporiadaný prehľad hlavných kultúrnych, spoločenských, športových, charitatívnych a ďalších podujatí, ktoré sa uskutočnia na pôde mesta v tomto roku. Okrem názvu, termínu a miesta konania podujatia je pri každom uvedený garant a kontakt naňho.
  • Pozývací plagát na VINOBRANIE 1999 - je prvotnou informáciou o termíne konania tohto tradičného podujatia. Obsahuje tiež rámcový program, situovaný do 3 hlavných dní (24. - 26.9.) a čas konania nosných akcií (vernisáží výstav, prvého dúška, otvorenia uličky umeleckých remesiel, alegorického sprievodu a pod.) No a samozrejme kontakt na usporiadateľov.
Záujemcovia, najmä z radov škôl, športových oddielov a kultúrnych inštitúcií, či zariadení cestovného ruchu ho môžu získať na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, č.d. 26, telef.: 412014.

Ohodnoťte článok: