Program CVČ - marec 1999

Február 1999 / Prečítané 1668 krát

 

3.3. Hádzaná - okresné kolo (žiačky) 9.00 Modra
5.3. Moja najobľúbenejšia hračka – zvieratko zábavné popoludnie 14.00 CvE
10.3. Hádzaná - okr. kolo (žiaci) 8.00 Šenkvice
13.3. Výlet za športom - plaváreň v Bratislave 13.00 zám.park
13.3. Stanica mlad. technikov – počítače, modelári 8.00 SMT
17.3. Basketbal - krajské kolo (žiaci) 9.00 Hala BK Pez.
18.3. Hry bez hraníc – súťaž 14.30 CvE
20.3. Výlet na Zochovu chatu a hvezdáreň 10.00 zám.park
21.3. Šachový turnaj mládeže 10.00 CvE
22.3. - 9.4. Veľkonočná výstava - výtvarné práce detí CvE
23.3. NIKE Premier Cup - okresné kolo vo futbale 11.00 ŠŠ Pezinok
25.3. Sme súrodenci aj super tím - zábavná súťaž 15.00 CvE
26.3. Nebojme sa matematiky - kvíz pre 3.roč. ZŠ 14.00 CvE
26.3. Švihadlo a kruh - športové súťaže 14.00 CvE
27.3. Výlet za športom - kolkáreň v Bratislave 14.00 zám.park
27.3. Stanica mladých technikov - počítače,  modelári 8.00 SMT
30.3. Posedenie s cestovateľom,  popoludnie pre mládež 15.30 CvE
Výlet za kultúrou - návšteva divadla (termín bude na samostatných plagátoch)

Podujatia pre Školské kluby
3., 10., 17.3. Chystáme sa na Veľkú noc

Podujatie pre Osobitnú školu

19.3. Veľkonočné ozdoby

Podujatia pre Materské školy
11.3. A 25. 3. Všeličo z papiera

POZOR! Centrum voľného času ponúka pobyty detí v letných táboroch na Slovensku, v zahranicí a v prímestských táboroch
od 1. 3. 1999. Informácie: CvČ, Mladoboleslavská 3 (Zámocký park), č. tel. 412020
********************************************************************************
Centrum voľného času pozýva na výstavu výtvarných a literárnych prác žiakov okresu Pezinok
EURÓPA V ŠKOLE
Miesto: Malokarpatská knižnica Pezinok
Termín: 15.2. - 26.2. 1999