Z činnosti klubu Venuša

Február 1999 / Prečítané 2205 krát
    V dňoch 14. - 17.1.1999 sa v Piešťanoch uskutočnil seminár pre onkologických pacientov projektu: Onkologické Info Centrum, Lien Phare-Tacis, ktorého cieľom bolo zabezpečiť čo najširšiu informovanosť o onkologických chorobách. Organizátorom seminára bola Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR so sídlom v Bratislave. Seminár zahájila prezidentka AOZPO MUDr. Mária Orgonášová, CSc. Potom lekári z NoÚ Bratislava, Onkologického ústavu Sv. Alžbety v Bratislave, Ústavu experimentálnej onkológie a Nemocnice Sv. Cyrila a Metoda prednášali o diagnostike rakoviny prsníka, zobrazovacích metódach ochorení prsníka, perspektíve onkológie v budúcnosti, o rehabilitácii v liečbe lynfodénov, nechirurgickej a chirurgickej liečbe rakoviny prsníka, o pokroku v liečbe bolesti a o suplementárnej a terminálnej starostlivosti o onkologicky chorých pacientov. MUDr. Augustín Prochotský prednášal na tému rakoviny tráviaceho traktu a o problematike pacientov so stómiou.
    Súčasťou seminára bola i prezentácia firmy Conva Tek, Kapucínska 5, Bratislava, ktorá predviedla prsné epitézy pre ženy po amputácii prsníka, pomôcky pre pacientov so stómiou a urestómiou a pomôcky pre pacientov s nehojacimi mokvajúcimi ranami napr. vredy predkolenia, preležaniny a pod.
    Predsedníčka klubu Venuša v Bratislave Ing. Spurná informovala o činnosti svojpomocných klubov v zahraničí, kde tieto pracujú v oveľa väčšej miere a majú širšiu základňu. Na záver prezidentka AOZPO SR MUDr. Orgonášová informovala o príprave nových zákonov a sociálnej pomoci zdravotne postihnutým občanom. Všetci prednášajúci prízvukovali, že rakovina je liečiteľná v prvých štádiách a preto je potrebná včasná diagnostika. Úlohou všetkých zástupcov svojpomocných klubov prítomných na seminári, je šíriť svoje poznatky pre širokú verejnosť. Možno z nevedomosti, možno zo strachu, ešte stále veľa pacientov zomiera zbytočne. Zdravie je vecou každého z nás a preto je potrebné včas sa so svojimi problémami obrátiť na lekára. Po operácii a následnej liečbe veľkú pomoc môžu poskytnúť svojpomocné kluby, kde sa pacienti stretávajú a navzájom si pomáhajú. Je potrebné, aby prekonali zbytočný ostych, naučili sa so svojím ochorením žiť a zapojili sa do spoločného života. V tom im môže pomôcť rodina, spoločnosť, ale chuť vyrovnať sa s ochorením musí nájsť každý sám v sebe.
    Členky svojpomocného klubu Venuša sa stretávajú pravidelne každý týždeň v Dome opatrovateľskej služby na Hrnčiarskej ul. V Pezinku, o 9,30 hod. Rady privítajú medzi sebou každú onkologickú pacientku. Cvičenie, informácie o nových spôsoboch liečby, debaty na zaujímavé témy, to tvorí náplň našich stretnutí.
Bližšie informácie: Predsedníčka klubu Venuša, Helena Ondrejíčková,
Číslo telef.: 412036

Ohodnoťte článok: