26.marec Deň narcisov

Február 1999 / Prečítané 1806 krát
    V spolupráci s Ligou proti rakovine v Bratislave, sa náš klub Venuša spolu s MsÚ Pezinok a OkÚ Pezinok, rozhodol pomôcť dobrej veci a zapojiť sa do projektu Dňa narcisov, ktorý sa uskutoční dňa 26. marca v celom našom okrese. Dobrovoľní pracovníci budú v tento deň rozdávať odznačky kvetu narcisu, samolepky, živé kvety narcisu a informačné letáčiky o boji proti rakovine.
     Stanovištia budú oznámené v regionálnej tlači, regionálnej televízii, oznamom v mestskom rozhlase a plagátmi. Svoje dobrovoľné príspevky môžete v tento deň odovzdať na určených stanovištiach do pokladničiek s logom Ligy proti rakovine a Dňa narcisov.
     Veríme, že chápete, aký dôležitý význam má prevencia v boji proti civilizačným chorobám, medzi ktoré rakovina nesporne patrí a podporíte náš projekt.

Ohodnoťte článok: