Zjednotený Pezinok

Február 1999 / Prečítané 1688 krát
    Neviem, či sa už niekedy zišlo toľko Pezinčanov pod jednou strechou vo verejnej záležitosti, ako 9. februára 1999 v Kultúrnom dome. Témou verejného prerokovania bola “Správa o hodnotení” zámeru Pezinských tehelní, a.s. a EKO-SALMo, s.r.o. (ďalej len navrhovatelia), vybudovať v Pezinku skládku a spaľovňu nebezpečného odpadu.
    O termíne a mieste prerokovania boli občania dobre informovaní. Mestský úrad zabezpečil informácie v Pezinčanovi, Pezinskej televízii a na úradných tabuliach. Na účasť však vyzývali aj nezávislé občianske iniciatívy a jednotliví občania svojimi letákmi, ktoré si zabezpečili z vlastných prostriedkov. Osobitné poďakovanie patrí RNDr. M.Královi, Ľ. Zahradníkovej, Z. Andelovej, L. Pavlovičovej a členom a priateľom združenia AD, najmä I.Lukšíkovi.
    A tak sa zišlo približne 500 občanov, ktorí sa dozvedeli, čo sa v Pezinku vlastne chystá.Je na škodu, že navrhovatelia nesplnili svoju zákonnú povinnosť (ignorovanie všeobecne záväzných predpisov je žiaľ pre Pezinské tehelne prirodzené) a neinformovali verejnosť o rozsahu hodnotenia, ktoré určilo predkladateľom ministerstvo životného prostredia. Preto verejnosť ani nemohla posúdiť, či predkladaná hodnotiaca správa bola vypracovaná v požadovanom a zákonnom rozsahu.
    Jasným, mierne provokačným, ale kultivovaným spôsobom dala najavo pezinská mládež svoj postoj k zámeru. Skupina mladých ľudí s transparentami a krížom obišli na úvod rokovaciu sálu a ako nemá výčitka sa postavili do zástupu vedľa prítomných. Nasledovala nepresvedčivá prezentácia hodnotiacej správy a žalostná argumentácia zdôvodňujúca vybudovanie skládky a spaľovne.Navrhovatelia a predkladatelia si podávali slovo ako žeravý štafetový kolík. Zjavne nikoho nepresvedčili ani argumenty “nezávislého” moderátora Dr.Kusého, ktorý Pezinok vyzýval na solidaritu.
    Všeobecnú podporu naopak získali jednoznačné prejavy proti ukladaniu nebezpečných odpadov v Pezinku. Tieto zahájil primátor Ing. Pessel. Potom nasledovali odborné výhrady RNDr.Krála, CSc., prednostu OÚ PaedDr.Bílika, CSc., Ing.Pavloviča, vyjadrenia Mgr. O.Solgu, Ing.Janošku. Ako ľadová sprcha na verejnosť zapôsobila skúsenosť Ing. B.Síleša, ktorý pracoval na skládke v Budmericiach. Táto “bezpečná” skládka III. stavebnej triedy na likvidáciu nebezpečného odpadu, vzdialená niekoľko km od obce, už dnes zapácha a “presakuje”!!!, Čo potvrdil aj jeden z predkladateľov hodnotiacej správy RNDr. S.Klaučo. Za pezinskú mládež sa vyjadril K.Čukan. Odmietol nebezpečné odpady v mene všetkých mladých, ktorí chcú naďalej žiť v zdravom Pezinku. Takmer na záver odporučil pán Andel moderátorovi skonštatovať, že všetci prítomní sú PROTI.
    Pezinčania si vo svojom proteste získali aj médiá. O téme objektívne informovala aj TV Markíza, Slovenský rozhlas a denník Pravda.
Občania sa rozchádzali s pocitom spolupatričnosti a víťazstva rozumu nad komerciou. Treba však povedať, že nestačí povedať NIE. Je potrebné ísť ďalej, prehodnotiť prevádzkovanie starej jamy a aj samotnú privatizáciu, kde je veľa zamlčiavaných a nezodpovedaných otázok. Dokiaľ naše mesto nebude mať vlastnícky dosah a takto ovplyvňovať využitie jám, bude stále riziko, že nám nebezpečné odpady vnútia vlastníci. Už dnes začínajú vrabce čvirikať, že tehelne ponúkajú Mestu percentá a členstvo v správnej rade, už dnes sa spochybňuje objektivita ekologických ochranárov, varu-júcich pred týmto nezmyslom, už dnes dochádza k pokusom trieštiť jednotu verejnosti a Mesta.
    Situácia je naďalej vážna, i keď istý optimizmus je na mieste. Deň pred verejným vypočutím prijala osobne štátna tajomníčka ministerstva ŽP Zdenka Tóthová zástupcov občianskej iniciatívy Z.Andelovú a J. Pavloviča na Okresnom úrade v Pezinku. Tu sme odovzdali otvorený list ministrovi, ktorý podpísalo 1170 pezinčanov a získali sme verejný prísľub, že ministerstvo prehodnotí všetky uplynulé aktivity v tehelniach. O ďalších súvislostiach vás budeme informovať nabudúce.
J.Pavlovič, občianska iniciatíva

Ohodnoťte článok: