Pozor besnota

Február 1999 / Prečítané 1806 krát
   Regionálna veterinárna správa Pezinok oznámila vznik náklazlivého ochorenia u zvierat - besnoty u líšky a vydala mimoriadne veterinárne opatrenia na zdolanie nebezpečnej nákazy a zamedzenie jej šírenia v populácii domácich a voľne žijúcich zvierat.
Touto cestou upozorňujeme na hroziace nebezpečenstvo z poranenia a zo styku s besným zvieraťom.
    Ako ohnisko nákazy bolo vymedzené katastrálne územie - miestna časť mesta Pezinok - Cajla, kde bola nájdená usmrtená líška v oplotenom priestore záhradkárskej osady pri Krížnej ceste.

Ohodnoťte článok: