Navštívili sme.

Február 1999 / Prečítané 1516 krát

19.-20.1. primátor zastupoval mesto na otvorení výstavy Olivera Solgu a Františka Okruhlicu v Slovenskom inštitúte vo Varšave
28.1. delegácia mesta vedená primátorom sa zúčastnila zasadnutia Združenia miest a obcí malokarpatského regiónu, na ktorom sa rokovalo o.i. o možnostiach spolupráce samospráv a pezinský primátor bol zvolený za predsedu združenia
 28.-29.1. sa zúčastnil prednosta MsÚ s Mgr.Šebestom v Piešťanoch seminára venovaného otázkam samosprávy
 1.2. bol primátor na zasadnutí dislokačnej komisie na Okresnom úrade v Pezinku
 4.2. zástupca primátora O. Solga sa zúčastnil v Trnave slávnostného uvedenia novej známky Jozefa Baláža
 4.2. primátor moderoval  5. Večer pre hosťa, ktorý bol venovaný Ing. J. Satkovi, Csc.
 
7.2. bol zástupca primátora na vernisáži výstavy pezinského rodáka Ondreja Šteberla v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne
 8.2. sa zúčastnil primátor zasadnutia ekonomickej komisie MsZ vo veci krytej plavárne
 8.2. navštívil primátor so zástupcom Ústav pamiatkovej starostlivosti v Bratislave s cieľom dohodnúť postup aktualizácie územného plánu centrálnej mestskej zóny a rekonštrukcie hradieb
 9.2. zástupcovia mesta na čele s primátorom sa zúčastnili verejného prerokovania správy o hodnotení k projektom skládky odpadu a technologického centra v areáli Pezinských tehelní a.s. Pezinok
 10.2. rokoval primátor s prednostom OkÚ Pezinok R.Bílikom na Ministerstve vnútra v Bratislave vo veci umiestnenia OR PZ Pezinok
 11.2. sa zúčastnili primátor so zástupcom a ostatnými členmi Mestskej rady zasadnutí Dozorných rád TV Pezinok s.r.o. a PBS s.r.o. Pezinok


Ohodnoťte článok: