Navštívili nás

Február 1999 / Prečítané 1732 krát

22.1. rokoval primátor so zástupcami TV Prievidza ohľadne terestriálneho vysielania TV Pezinok
22.1. primátor prijal zástupcov EUROTEL-u vo veci dobudovania siete v katastri mesta
 22.1. mal primátor stretnutie so zástupcami Eurostar-u k príprave nového podnikateľského zámeru firmy
 25.1. rokoval primátor s p. Šmídovou z Domu penziónu dôchodcov o stravovaní obyvateľov DPD a rekonštrukcii vývarovne v SSS na Hrnčiarskej ul.
 26.1. rokoval primátor s riaditeľom PBS Pezinok p. Sandtnerom o otázkach sfunkčnenia a prevádzky krytej plavárne a tepelného hospodárstva
 26.1. diskutoval primátor so zástupcom Komunitného združenia Sami - Sebe ohľadne projektov na rok 1999
 28.1. s primátorom a jeho zástupcom rokovali členovia organizačného výboru divadelného festivalu CIBULÁK o príprave rsčníka 99
 1.2. Diskutoval primátor s p.Suchoňom o ustanovení občianskeho združenia E. Suchoňa v Pezinku ako nástupníckej organizácie Nadácie E. Suchoňa
 
2.2. primátor s riaditeľom PBS p.Sandtnerom rokovali so zástupcami firmy DALKIA o ponuke rekonštrukcie tepelného hospodárstva
 2.2. primátor sa stretol so zástupcami prípravného výboru divadelného festivalu Cibulák 99
 3.2. rokoval prednosta so zástupcami firmy Aquatest o príprave verejného prerokovania správy o hodnotení projektov skládky odpadov a technologického centra
 3.2. primátor pozval riaditeľov kultúrnych inštitúcií v meste s cieľom prípravy programu Vinobrania 99
 3.2. konzultval primátor so zástupcami poisťovne TATRA a.s. A Dopravnej poisťovne majetku mesta
 4.2. sa stretol primátor so zástupcami firmy Viessmann vo veci riešenia otázok tepelného hospodárstva
 8.2. sa primátor zúčastnil zasadnutia organization výboru festivalu Ad una Corda
 9.2. bol primátor prítomný na zasadnutí organizačného výboru divadelného festivalu Cibulák
 12.2. poskytol prednosta interview rádiu Regina vo veci skládky odpadov pre reláciu Gordický uzol