Triedenie odpadu v roku 1998.

Február 1999 / Prečítané 1829 krát
    Problém ukladania komunálneho odpadu je v súčasnosti viac sledovaný ako inokedy. Súvisí to so zámerom vybudovať v Pezinku novú skládku odpadov a technologické centrum, slúžiace na spaľovanie odpadov, prezentované firmami Pezinské tehelne a.s. a EKO-SALMO s.r.o. Mesto v snahe predĺžiť životnosť starej skládky (keď bolo prevádzkovateľom), vynaložilo veľa energie a peňazí do vytvorenia systému separovaného zberu. Napriek tomu, že skládka už dávno nepatrí Mestu, význam triedenia je nepopierateľným ekologickým prínosom. Veď aj keď separácia v roku 1998 bola iba 16,47 %, znamená to, že na skládku išlo 4856,7 tony odpadu a 957,5 ton sa vytriedilo a spracovalo ako druhotná surovina.Najväčší podiel na triedení majú obyvatelia rodinných domov: spolu vytriedili 727,7 ton biologického odpadu a 104,9 ton papiera, kým obyvatelia bytoviek vytriedili 26,8 ton biologickéhoodpadu a 46,1 ton papiera. Ináč povedané, jeden rodinný dom v Pezinku vytriedil za rok priemerne 373,2 kg papiera a bioodpadu, obyvatelia jednej bytovej jednotky v bytovke vytriedili za rok priemerne 15,1 kg papiera a bioodpadu.
  Sklo nie je vo výpočtoch zahrnuté, pretože obyvatelia rod. domov a bytoviek používajú tie isté kontajnery. Úroveň triedenia mala rozhodujúci vplyv na výšku poplatku, ktorý občania platia za vývoz odpadu.
    S poplatkom za vývoz odpadu si obyvatelia sídlisk platia za čistenie kontajnerových stanovíšť. Upozorňujem, že čistenie nerobia pracovníci fy.   Petmas-Ónyx pri vývoze odpadu. Túto prácu vykonávajú raz do týždňa pracovníci firmy zvlášť na to určení:
- vo štvrtok: sídl. Sever, Muškát, Záhradná ul., ul. M.R. Štefánika, Moyzesova ul., ul. Za dráhou, sídl. Za hradbami
- v piatok: ul. 1.mája, sídl. Starý dvor, sídl. Juh.
    Mesto Pezinok má na Slovensku povesť mesta, ktoré malo odvahu prvé začať triediť a doteraz triedenie úspešne funguje. Ako pôvodca komunálneho odpadu (v zmysle zákona o odpadoch) vybudovalo systém likvidácie odpadu spôsobom, ktorý aj dnes kopírujú iné mestá. Výsledky triedenia sú síce posledné roky na rovnakej úrovni, dá sa však triediť aj neporovnateľne lepšie. Vstúpiť do svedomia by si mali v prvom rade obyvatelia bytoviek, ktorým anonymita zaručuje, že sú pri triedení nezodpovední.

Ohodnoťte článok: