Naši jubilanti

Január 1999 / Prečítané 3995 krát

  V mesiaci januári sa dvaja významní výtvarní umelci, ktorí sú zviazaní životom i tvorbou s naším mestom, dožili životného jubilea. Sú to akademický maliar Jaroslav Knil a textilná výtvarníčka Danica Tyková.
Jaroslav KNIL sa narodil 14. januára 1929 v Štěpánově (dnes súčasť Olomouca). V rokoch 1951–1959 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v oddelení figurálnej maľby. Venuje sa komornej maľbe, v ktorej je zastúpená figurálna i portrétna tvorba a v ostatnom desaťročí najmä krajinomaľba. Zúčastňuje sa celoštátnych výstav doma i v zahraničí a mal niekoľko samostatných výstav, okrem iného i v Pezinku. Mnohé jeho diela sú majetkom galérií a štátnych i súkromných zbierok. Jaroslav Knil žil niekoľko desaťročí v Pezinku, dnes žije a tvorí v susednom Limbachu. Výtvarná kritika zhodne konštatuje pri hodnotení maliarskeho diela Jaroslava Knila jeho kultivované používanie maliarskych prostriedkov, záujem o psychologický portrét i poetický hold, ktorý vzdal malokarpatskej krajine svojou dlhoročnou umeleckou činnosťou. 
Danica TYKOVÁ sa narodila 12. januára 1959 v Modre, no od narodenia žije v Pezinku. V rokoch 1974–1978 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, na oddelení textilu. Od roku 1978pracuje ako pedagóg v Základnej umeleckej škole v Pezinku. Venuje sa textilnej tvorbe, tapisérii, tvorbe papierových a kovových objektov a koláží. Vystavovala doma i v zahraničí, niekoľkokrát i v Pezinku. Zúčastnila sa aj niekoľkých textilných sympózií a významných prezentácií slovenského umenia. K láske k výtvarnému umeniu, ale i k tvorivosti, vychovala už niekoľko generácií pezinských detí, z ktorých mnohé študujú na výtvarných školách alebo sú už z nich aktívni výtvarníci. Obidvom výtvarným umelcom – našim jubilantom, želáme veľa zdravia a tvorivých úspechov. O. S.  


Ohodnoťte článok: