Výzva občanom

Január 1999 / Prečítané 2553 krát
Žiadame Vás o spoluprácu pri vyhľadávaní pozostalých
    V priebehu roku 1997 a 1998 uskutočnil správca cintorínov inventarizáciu hrobov a platieb. Súčasne boli na jeseň roku 1997 označené všetky hroby, ktoré nemajú opatrovateľov, prípadne nebol uhradený nájom za hrobové miesto. Po uplynutí jednoročnej lehoty v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č. 8/96 o cintorínoch, bol spracovaný návrh hrobov na likvidáciu. Zoznam spolu s fotodokumentáciou predložil správca cintorínov na posúdenie odbornej komisii, ktorá posúdila umeleckú a historickú hodnotu hrobov. Na základe tohoto rokovania bol upresnený zoznam hrobov určených na likvidáciu.                                    
    Nakoľko sa jedná o veľmi citlivú problematiku, žiadame Vás o prípadné informácie k uvedenému zoznamu likvidovaných hrobov.
S likvidáciou, v zmysle rozhodnutia, začneme 15. februára 1999
Všetky prípadné informácie prijíma Správa cintorínov, vo svojej kancelárii v Dome smútku Pezinok a oddelenie správy majetku na MsÚ Pezinok. Za pomoc ďakujeme.
Záhradnícke a cintorínske služby s.r.o. Ing. Čechová, Ing. Belan
Zoznam hrobových miest po uplynutí doby nájmu
číslo hrobu typ meno pochovaného zomrel zaplatené do r.
1. 10205 1 Rod. Rubínová    -    -
2. 10211 1 Švarc Valentín 1930 1993
3. 10525 1 Barecska Rozália 1925    -
4. 10820 1 Mojčák Dušan 1981 1991
5. 11004 2 Némethy Irma 1979 1992
6. 11117 1 Kováčová Katarína 1966 1986
7. 11817 1 Švarcová Kristína 1920 1993
8. 13304 5 Patúcová 1976 1986
9. 13619 5 Vavrinský Jožko 1951    -
10. 13712 4 Fereniak Jozefko 1949    -
11. 13718 Slezáková Darinka 1949    -
12. 14009 4 Sobolič Frant. 1945    -
13. 14103 4 Jurovčíková Mária 1980 1990
14. 14109 4 Kubíeek Martin 1984 1994
15. 14303 4 Rothová Martina 1981 1991
16. 14404 4 Strapáková Mária 1934    -
17. 14408 4 Merwartová Herta 1932    -
18. 14504 4 Kubíčková Karolína 1932    -
19. 14601 4 Králik Bohumil 1931    -
20. 14701 4 Hanúsek Michal 1931    -
21. 15006 4 Hastíková Božena 1923    -
22. 20118 1 Vavrová Júlia 1965    -
23. 20516 1 Vlasák Jozef 1974 1984
24. 21301 2 Štegerová Augustína 1967 1988
25. 22219 1 Karolyi Mária 1968    -
26. 22814 1 Križan Štefan 1943 1993
27. 22815 1 Mitterholzer Štefan 1991 1994
28. 23120 2 Angel Bonev 1982 1984
29. 23710 2 Kruta Otília 1964 1994
30. 23818 1 Porubský Stanisav.    -    -
31. 24020 1 Naďová Štefánia 1963 1985
32. 24420 1 Klamo Vladimír 1962 1993
33. 25019 1 Link Karol 1933    -
34. 30304 1 Demovičová Amália 1938    -
35. 30305 1 Babiráthová Susan. 1926    -
36. 30404 1 Brunnenrová Mat. 1906    -
37. 30414 2 Štilhamerová Eva 1949 1989
38. 30506 1 Bažík Ľudovít 1977 1987
39. 30701 2 Bognerová Katarína 1984    -
40. 30815 1 Marton Szijj 1928    -
41. 30913 1 Kuchtová Júlia 1970 1991
42. 30504 1               -    -    -
43. 30902 1 Minichová F. 1912    -
44. 40217 1 Holleitnerová 1963    -
45. 43801 1 Šmogrovič 1934    -
46. 44305 1 Bučurič 1975    -
47. 14405 4            -    -    -
48. 14406 4            -    -    -
49. 31005 1 Loipesberger M. 1943 1983
50. 32301 1 Jermendyová Her. 1894    -
51. 32601 1 Steiner Viktor 1904    -
52. 33519 1 Pavelka Ján 1951 1982
53. 33603 4 bez mena    -    -
54. 33604 4 Dubek Paľko 1943    -
55. 33605 4 Rohlíček Vladko 1946    -
56. 33606 4 bez mena    -    -
57. 33707 4 bez mena    -    -
58. 33814 1 Czokoly Eugen 1940    -
59. 34104 1 Morong Frant. 1985 1995
60. 34705 1 Wolfshorndl Ludwig 1934 1992
61. 40113 1 Lovinc Ján 1966 1976
62. 40114 1 Kobliška Michal 1965 1975
63. 40412 3 Čech Ján, Terézia 1958 1988
64. 41101 1 Hammel Samuel 1948    -
65. 41104 1 Fraňo Ján 1952    -
66. 41316 1 Richter Ernest 1948 1992
67. 41404 1 Smogrovič Július 1920 -
68. 41407 1 Nosáľová Gizela 1977 1987
69. 41515 1 Apanczik Michal 1946    -
70. 41702 Piringerová Kat. 1889 1981
71. 42414 1 Bodová Rozália 1942    -
72. 42919 2 Wittich Samuel 1956    -
73. 43816 1 Jánosová Karolína 1889    -
74. 44905 1 Voláriková Ter. 1912    -
75. 45005 1 Durerová Hermína 1911 1921

Ohodnoťte článok: