Vážení občania

Január 1999 / Prečítané 2112 krát
   Vážení občania
  Chceli by sme Vám oznámiť, že v októbri 1998 začalo svoju činnosť Centrum výchovnej a psychologickej prevencie, ako samostatné oddelenie PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKEJ PORADNE PEZINOK. Keďže priestory pre CVaPP, ktoré sú na Cajlanskej ul. č. 95 v Pezinku bolo treba zrekonštruovať, v prvých mesiacoch sme našu činnosť zamerali na dotazníkový prieskum. Prieskum sa týkal problematiky užívania drog, sexuálneho zneužívania a všetkého, čo trápi našu mládež v 8. roč. ZŠ. Výsledky uverejníme v ďalšom čísle Pezinčana. Čo plánujeme v najbližšej budúcnosti?
    Našim hlavným zameraním je predchádzať negatívnym javom medzi mládežou. Teraz pripravujeme vo všetkých deviatych ročníkoch v okrese preventívne programy, formou zážitkových stretnutí. S mladými ľuďmi, ktorí majú väčšie problémy a nevedia si s nimi poradiť, chceme pracovať formou skupinových, klubových stretnutí. Chceme tiež vyškoliť skupinu žiakov 7. ročníkov, ktorí budú neskôr samostatne pracovať, pôsobiť na svojich rovesníkov. Na pezinských a modranských školách umiestnime schránky tzv. “Nemé ucho”, do ktorých budú môcť deti písať svoje problémy, sťažnosti, ale i radosti a my na ne budeme odpovedať.
    Okrem týchto skupinových aktivít budeme realizovať i individuálne poradenstvo a diagnostiku hlavne pre deti s poruchami správania a ich rodičov, poradenstvo v oblasti prevencie drogových závislostí. Prepokladáme, že sa nám podarí v spolupráci s inými organizáciami zorganizovať i zopár zaujímavých.
Vedúca CVaPP Mgr. Ľubica Lukšíko