Rybník v zámockom parku máme vyčistený

Január 1999 / Prečítané 2468 krát
    V priebehu mesiaca novembra 1998 pracovníci fy PETMAS, s.r.o., Pezinok na náklady Mesta Pezinok vyhrabali brehy a vybagrovali čiastočne dno asi z dvoch tretín vypusteného zámockého rybníka. Hlavne na južnej strane vodnej plochy sa v priebehu asi piatich rokov hromadilo lístie a odlomené konáre stromov. Voda, najmä v letnom období, zostávala doslova čierna a intenzívne zapáchala. Určite to nebolo vhodné prostredie ani pre ryby, nasadené do rybníka Slovenským rybárskym zväzom v Pezinku. Zahnívajúce lístie bager vypratal na breh, aby z neho stiekla voda a v priebehu druhého decembrového týždňa bolo zväčša vyvezené do bývalého rašelinového závodu - dnes EBY, s.r.o. v Pezinku na ďalšie spracovanie. Časť bahna ešte zostala na brehu, jeho vývoz sa uskutočňuje priebežne v závislosti od počasia, aby sa čo najmenej porušil trávnatý porast parku. Z brehov i z vody boli odstránené tiež spadnuté a veľmi poškodené stromy, likvidovali sa aj neperspektívne náletové dreviny po obvode vodnej plochy. Jemný zásah do porastov bol realizovaný i na ostrovčekoch, kde nachádzajú pokoj pri hniezdení stáli obyvatelia parku - divé kačky.
    “Petmasáci” aktívne pristúpili k opatreniam, ktoré by zabezpečili rýchlejšiu výmenu vody v rybníku. Prítok vody potrubím zo Saulaku sa im v rámci ich technických možností podaril vyčistiť, potrubie bolo veľmi zanesené a poprerastané koreňmi stromov. Horšia je však situácia v prípade uvoľnenia odtoku vody. V tomto roku sa snáď podarí vyriešiť i tento problém.
Ing. Jana Gubániová

Ohodnoťte článok: