SAMI-SEBE

Január 1999 / Prečítané 2117 krát

   Je názov komunitného združenia, ktoré pôsobí v Pezinku. Pre tých, ktorí ešte o združení nepočuli, alebo nerozumejú dobre jeho poslaniu, či spôsobu činnosti, uvádzame aspoň heslovite:
- Hlavným cieľom združenia je finančne podporovať a vytvárať podmienky pre aktívne skupiny občanov pri realizácii programov zameraných na zlepšenie života v našom meste.
- Zameranie je do všetkých oblastí, ale hlavne ekologickej, sociálnej, kultúry a športu.
- Členmi združenia sú fyzické aj právnické osoby.
- Finančné príspevky sa získavajú najmä zo sponzorských darov.
- Združenie vzniklo vďaka porozumeniu a podpore nadácie OSF (Open Society Found) a Mesta Pezinok. Jeho členmi, ktorí ho zároveň aj finančne podporujú sú aj úspešné miestne firmy.
- Získané prostriedky slúžia v podobe takzvaných malých grantov pre rôzne projekty neziskových organizácií a občianskych aktivít.
- Administratívu, hospodárenie a kontakt s verejnosťou zabezpečuje kancelária, ktorá sídli na Radničnom nám. 7, vo dvore.
   Komunitné združenie vzniklo v decembri 1996 a tak má za sebou vlastne ešte iba druhý rok pôsobenia. Tým pozoruhodnejšie sú dosiahnuté výsledky. V prvom roku svojej existencie (1997), podporilo združenie 47 projektov celkovou sumou 454.301,- Sk. V minulom roku to už bolo 61 projektov vo výške 602.000,- Sk. Nuž, na také batoľa hádam celkom slušný výkon. Členovia združenia sú presvedčení, že to, ako sa budeme mať, ako bude vyzerať naše mesto, záleží v prvom rade na nás, jeho obyvateľoch. A združenie pomáha vytvárať podmienky všetkým, ktorí chcú priložiť ruku k spoločnému dielu.
   Viac informácií sa dozviete z informačno-propagačného letáčika, ktorý sa v priebehu februára dostane do každej pezinskej domácnosti. Jeho súčasťou bude aj návratka. Táto poslúži na prieskum aktuálnych tém a problémov. Návratky sa vylosujú a víťazi budú odmenení hodnotnými finančnými aj vecnými cenami od najvýznamnejších miestnych členov a zároveň sponzorov Mesta Pezinok, spoločnosti ASO a Petmas. Tešíme sa na váš záujem a vaše odpovede. Do nového roku 1999 členovia združenia želajú všetkým Pezinčanom veľa zdravia a šťastia. Ale najmä veľa odhodlania popasovať sa s problémami. Nečakať, že v dnešnej neľahkej situácii ich za nás bude riešiť niekto iný. A práve pri tom Vám radi pomôžeme.


Ohodnoťte článok: