NEHODOVOSŤ V ROKU 1998

Január 1999 / Prečítané 1700 krát
   Stáva sa už tradíciou začiatkom nového roka oboznamovať čitateľov s výsledkami a činnosťou Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku. Dnešnou témou príspevku je prehľad o dopravných nehodách za obdobie od 1.1.1998 do 31.12.1998 v obvode OO PZ Pezinok.
   Dopravná nehodovosť v uplynulom roku sa naďalej nevyvíjala priaznivo. Porovnaním evidencie s rokom 1997, prišlo k nárastu ťažko zranených osôb pri zníženom počte dopravných nehôd. Najdôležitejším prvkom , ovplyvňujúcim tento stav, je ľudský faktor. V uvedenom období bolo Okresným dopravným inšpektorátom zaevidovaných 506 dopravných nehôd. Na následky nehôd zomrelo 7 osôb, 29 ľudí bolo ťažko ranených a 57 ľahko. Celková hmotná škoda bola vyčíslená čiastkou 27 070 000,- Sk. V 461 prípadoch bola nehoda zavinená vodičom motorového vozidla, v 13-tich prípadoch chodcom, v ostatných prípadoch boli nehody zavinené vodičmi nemotorových vozidiel, lesnou zverou a pod. Najčastejšou príčinou nehôd bol spôsob jazdy (233), 68 nehôd bolo zapríčinených neprimeranou rýchlosťou, 70 nehôd nedaním prednosti v jazde, 83 nehôd porušením základných povinností vodiča, 7 nehôd bolo zapríčinených nesprávnym predchádzaním. V 29-tich prípadoch bolo účastníkom nehody preukázané požitie alkoholu. Najviac dopravných nehôd sa vyskytlo na cestách II. triedy a v obciach. Dôkladnou analýzou jednotlivých prípadov bolo zistené, že najkritickejšia situácia v nehodovosti je v piatok a v sobotu, v čase od 11.00 hod. do 20.00 hodín.
   Vzhľadom na pretrvávajúci nepriaznivý vývoj v nehodovosti a to najmä v počtoch usmrtení a ťažko ranených účastníkov dopravných nehôd, Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Pezinku, v spolupráci so všetkými zložkami polície, bude vo zvýšenej miere vykonávať policajné akcie a kontroly, zamerané na dodržiavanie rýchlosti a požívanie alkoholu všetkých účastníkov cestnej premávky. 

Riaditeľ OPaDP OR PZ v Pezinku


Ohodnoťte článok: