Slovakiatour

Január 1999 / Prečítané 2072 krát
   Mesto Pezinok nechýbalo ani na piatom ročníku Medzinárodnej výstavy cestovného ruchu SLOVAKIATOUR’ 99, ktorý sa uskutočnil 14. – 17. januára na výstavisku INCHEBY v Bratislajve. I tohto roku smne boli súčasťou expozície Malokarpatského regiónu. Pezinok sa predstavil na ploche 36 m2 spolu s ďalšími 17 obcami a mestami tejto oblasti. Naša účasť pozostávala z prezentácie miestneho potenciálu cestovného ruchu prostredníctvom propagačno-informačných materiálov (prospektu Pezinok, Kalendára podujatí na rok 1999, pozývacieho plagátu na Vinobranie, bulletinu Malokarpatský región a farebnej mapy so záberom taktiež na región), ukážok tvorby miestnych umelcov (keramikárky, maliarky a šperkárky Dany Polákovej, keramikára Jirku Vyhnálka a country kapely Arion) a v neposlednom rade degustácie pezinských vín (M.Pavelku a M.Soboliča z Farskej pivnice, Ľ. Tretinu, Malokarpatského vinárskeho podniku a.s., J.Hacaja, Š. Krasňanského, I. Černaya z Vino-Galery), či pekárskych výrobkov (z Bagety).
   Dôkazom toho, že expozícia upútala, boli nielen uznanlivé slová návštevníkov (bolo medzi nimi i množstvo významných predstaviteľov spoločenského a politického života), ale i oficiálne ocenenie zo strany usporiadateľa, ktorý udelil nášmu stánku “Diplom za vytvorenie príjemnej atmosféry” ako jedinému zo všetkých regiónov. Garantom celého zastúpenia bolo už tradične Malokarpatské osvetové stredisko, ktoré profesionálne zvládlo svoju úlohu.

Ohodnoťte článok: