NAVŠTÍVILI NÁS

Január 1999 / Prečítané 2349 krát
   - 15.1 - 16.1. boli na oficiálnej návšteve Pezinka zástupcovia družobného mesta Mladá Boleslav, starosta Mgr. Jaroslav Plívka so zástupcami Ing. Petrom Kadaníkom a Mgr. Milanom Positom. Pri tejto príležitosti sa zúčastnili zasadnutia MsZ a Dňa Pezinka na výstave Slovakiatour v Bratislave.
   - 20.1. poskytol prednosta MsÚ interview redaktorke rádia Regina p. Kristínovej vo veci skládky odpadov
   -21.1. člen MsR Ľ. Straka prijal v obradnej sieni MsÚ účastníkov medzinárodnej konferencie o dobrovoľníctve. Zoznámil ich hlavne s výsledkami práce a pokračovaním v projektoch, zrealizovaných Americkými mierovými zbormi v r. 1995-96 v Pezinku.

Ohodnoťte článok: