Nový viceprimátor

Január 1999 / Prečítané 2399 krát

   Na slávnostnom zasadnutí novozvolených orgánov samosprávy mesta Pezinok sa uskutočnila aj voľba zástupcu primátora. Stal sa ním s podporou všetkých poslancov Mgr. Oliver SOLGA (nar. 3. 8. 1954). Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – odboru dejín umenia. V rokoch 1985 – 1995 pracoval ako stredoškolský pedagóg. V rokoch 1995 – 1998 ako šéfredaktor časopisu Pezinčan. S týmto časopisom spolupracoval už od roku 1977. Vyše dve desaťročia sa podieľa na umeleckom a kultúrnom živote mesta, ako organizátor rôznych kultúrnych podujatí a kurátor výstav mnohých výtvarných umelcov.                                               
   V rokoch 1994 – 1998 aktívne pracoval ako poslanec mestského zastupiteľstva, bol členom Mestskej rady a kultúrnej komisie pri MsZ. Vo voľbách v decembri 1998 získal vo svojom volebnom obvode najväčší počet hlasov a druhý najväčší počet v rámci celého mesta. Nikdy nebol a ani dnes nie je členom žiadnej politickej strany. Jeho kandidatúru podporila koalícia KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDĽ a SOP. Je ženatý, má jedno dieťa.                                  


Ohodnoťte článok: